oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul,Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MedsiaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode ke 23

SUKABUMI,MPI-Hiji peuting Déwi Kadita ngajak sawala ka ema pangasuh, aki pangurus kuda katut Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing. Déwi Kadita boga kahariwang yén pasukan Pajajaran bisa waé ngudag ka Panénjoan sabab aya pasukan tumbak anu kabur. Ku ayana pasukan anu kabur, pasukan Pajajaran bisa ngarasa diwiwirang. Piraku karajaan anu katelah kuat pasukanana désérsi, ngabélot. Kajadian modél kieu tangtu ku maranéhna bisa dijadikeun garad. Ieu kajadian seurieus keur maranéhna mah sabab dianggapna bisa ngabocorkeun rusiah pasukan Pajajaran.

Pamanggih séjén ti Déwi Kadita nyaéta bisi jeung bisi manéhna dianggap ngahasut pasukan tumbak. Padahal mah teu hir teu walahir. Éta mah éstuning kahayang sorangan. Sabab musababna nyaéta kuciwa ka inohong pasukan karajaan.

Berita Online Nasional >>>

Jeung deuih, boh Déwi Kadita atawa nu lianna, asa teu kungsi ngulampreng ka dayeuh Pajajaran ti mimiti Déwi Kadita diungsikeun ka sisi leuweung. Kabéhanana teu kungsi incah balilahan ti sabudeureun imahna. Dahar ogé saaya-aya sameunangna anu ditaréangan ku dayang-dayang, ema pangasuh jeung nulianna.

Anu dipaurkeun deui, kaayaan Pajajaran ayeuna bisa dijieun pitnah. Apanan pitnah mah gampang dijieun. Bisa waé sasalad anu ayeuna narékab di Pajajaran dianggap jieunan Déwi Kadita. Kacindekan éta bisa jadi disebar ku Déwi Mutiara sabab ngeunteung kana kalakuanana sorangan. Geus répéh rapih di pangungsian gé bisa jadi gujrud deui alatan pitnah. Déwi Kadita nganggap kaayaan modél kieu pibahayaeun. Komo aya balaréa pada milu. Bisi ngabalérang taya kadali. Awéwé jeung budak anu teu walakaya bisa jadi korban.

Déwi Kadita sadar ari nuduh mah teu meunang. Sabab nuduh téh biangna pitnah. Lamun ogé nuduh kudu geus boga kayakinan tina ayana bukti jeung saksi. Lamun asal ngadéngé ti batur bari jeung dibumbuan mah atuh kacida salahna. Bisa jadi matak. Anu kitu téh bibit buit pipaséaeun. Anu pangalusna mah nuduh kudu disingkahan. Éta cirining jalma satria.

Tapi ari curiga keur waspada mah wajib. Curiga mah kaasup taki-taki. Lamun seug téh aya anu rék jail kaniaya, bisa ditalingakeun saméméhna. Hartina ku curiga anu ngawangun kawaspadaan Déwi Kadita bisa nyingkahan risiko anu bakal tumiba. Curiga mah mangrupakeun salah sahiji sikep jaga-jaga.

Ari Déwi Kadita mah paur katingtriman kahirupan anyar manéhna saparakanca bisa kaganggu. Usik malik ayeuna geus geunaheun. Saré tibra dahar ponyo sapopoéna. Sagala anu dipilampah karasa nyugemakeun. Bagja karasana ku kabéhan oge. Kusabab kitu, keur ngajaga kaayaan supaya teu robah, Déwi Kadita ngarasa perlu ngajak sawala keur taki-taki.

Sanggeus medar kahariwang haténa, kabéhanana ditanya pamanggihna. Kabéh ogé sapuk kana pamanggih Déwi Kadita. Kukituna Kundang Rebing dititah néang aki olot. Aki olot kudu diajak badami. Sajorélat Kundang Rebing néang aki olot. Teu lila anu ditéang datang. Meunang kareuwas, jajantung aki olot ratug. Gék manéhna diuk hareupeun Déwi Kadita.

“Asa reuwas aki téh”.
“Hapunten aki olot diangkir ka dieu. Sanés nanaon, hoyong ngajak badanten. Da panginten ayeuna mah aki olot tos saabringan sareng abdi”.
“Teu sawios-wios putri Déwi. Janari ogé upami aki diperyogikeun ulah aya kakagok. Jiwa raga aki saparakanca tos diséléhkeun ka kersana putri Déwi”.
“Hatur nuhun pisan aki”.

Déwi Kadita ngarénghap. Sanggeus ngarasa ngemplong, derekdek Déwi Kadita nepikeun kahariwang haténa. Aki olot pogot ngadéngékeun naon anu diudar ku Déwi Kadita. Diregepkeun pisan. Sanggeus Déwi Kadita eureun cumarita, aki olot pok ngomong.

“Saleresna mah kahariwang putri Déwi sami sareng kahariwang aki olot. Tapi aki téh teu wantun nyanggem ka putri Dewi. Hapunten aki saparakanca tos ngaririweuh”.
“Tah geuning?”
“Tah ayeuna mah anu saé nyaéta urang milari cara kanggo nyingkahan”.
“Sapuk”.
“Panuju pisan”.
“Sok atuh kumaha?”
“Ieu mah usul aki. Hapunten anu kasuhun. Ieu mah pamendak aki, saéna putri Déwi angkat ti wewengkon ieu. Margi pasukan Pajajaran sareng pasukan Pangkung Ageung tos uningaeun. Maklum pan gaduh ibu sambung téh geuning saé pangadatanana. Wios upami pasukan Pajajaran atanapi Pangkung Ageung ngajorag kadieu, ku aki dilayanan”.
“Saé kitu tah aki. Tapi kinten-kinten abdi kedah ka mana?”
“Ti dieu muru kulon heula. Mendak walungan rada ageung teras wéh ka kidul. Rada tarahal, tapi di ditu aya wewengkon anu éndah subur Makmur. Aki kantos ka ditu”.
“Jauh teu Ki?” Kundang Rebing nimbrung wangkongan.
“Saminggueun pami mapah antaré, santey mah”.

Kacindekan sawala pasukan sawaréh sina cicing di Panénjoan. Sawareh milu ka Déwi Kadita. Bisi di jalan kumaha onam. Atuh rahayat mah lolobana dititah cicing di Panénjoan. Komo anu mawa budak leutik mah. Leuwih hadé ngabebetah manéh di Panenjoan.

Keur pogot swala aya anu ngagorowok. Kohkol ditihtirkeun. Kabéh ogé nyaho lamun kohkol ditihtirkeun, keur nyanghareupan bahaya. Atuh kabéh rikat rajleng ka luar ti mah séwang-séwang.

Tilu urang datang tipoporosé. Cenah aya oray sagedé tangkal kalapa. Panonna katempo hurung. Matak pisieuneun. Kabéh nyilib sanggeus nyaho aya oray gedé. Ngadéngé aya oray gedé, Déwi Kadita geuwat kaluar. Tuluy nyaram yén éta oray ulah dikukumahakeun. Antepkeun wé. Bagéan Déwi Kadita nyanghareupanana.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Video Artis Indonesia dan video lainnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed